گروه صنعتی تهران نقره مفتخر است در جهت پیشرفت چرخه اقتصادی و صنایع داخلی همکاران و تولید کنندگان محترم واجد شرایط را برای همکاری دعوت نماید.